ZKOUŠKY PŘESNOSTI (KALIBRACE)

PROVĚŘÍME PŘESNOST VAŠICH CMM

Zkoušky přesnosti akreditovanou laboratoří, jsou dnes prakticky nezbytnou službou, která má za cíl ověřit a dokladovat přesnost měření vašeho měřicího zařízení podle platných norem tak, aby dokladovala požadované hodnoty přesnosti vašeho CMM. 

Zkoušky přesnosti (kalibrace) je dobré provádět v pravidelných intervalech (nejčastěji jednou za 12 měsíců), po servisním zásahu nebo tehdy, kdy mohlo dojít k porušení přesnosti stroje.

Zkoušky provádí zkušební technik naší akreditované laboratoře.

Zkoušky přesnosti CMM podle řady norem ČSN EN ISO 10360.
Akreditace Českým národním akreditačním orgánem ČIA pro zkoušky přesnosti CMM podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Zkušební laboratoř číslo L1452