ŘADA ZEPHYR III

Rameno Kreon Ace

Skenery KREON řady ZEPHYR III  jsou k dispozici ve variantách ZEPHYR III-50 a ZEPHYR III-150.

NOVÉ 3D SKENERY KREON ŘADY ZEPHYR III

 Pokročilé 3D skenery pro aplikace na souřadnicové měřicí stroje, roboty, měřicí ramena, obráběcí stroje atd.

 Řada Zephyr III byla navržena tak, aby splňovala rostoucí potřeby na produktivitu.

3D skenery Zephyr III, které jsou k dispozici se 150mm nebo 50mm laserovými paprsky, jsou špičkové produkty, které snadno naskenují i ty nejsložitější díly v rekordních časech.
Jejich modrý laserový paprsek  vám umožní skenovat černé a lesklé povrchy považované za obtížné.

Jako univerzální nástroj pokrývají všechny potřeby měření na souřadnicových strojích a lze je používat i na měřicích ramenech, robotech, obráběcích strojích a optický trackerech.

S řadou skenerů Zephyr III, až na limity 3D skenování

Koncentrace 30letých zkušeností se skenery

Vysoká technologická úroveň 3D skenerů Zephyr III  vám umožní s naprostou jistotou provádět náročné operace, jako jsou analýzy GD&T nebo barevné mapování.

Díky vysoké frekvenci snímání (300 Hz), 150 mm širokému řádku (Zephyr III 150) a plné integraci do automatizovaných procesů poskytuje Zephyr III úžasnou úroveň produktivity.

Dva skenery pokrývající všechny metrologické aplikace

ZEPHYR III 50

Nejpřesnější

Pro skenování s vysokou přesností a rozlišením.
Při skenování vám neunikne žádný detail: gravírování, vrtání, hrana dílu, drážky atd.

ZEPHYR III 150

Nejrychlejší

S šířkou laserového paprsku 150mm naskenujete i největší díly v rekordním čase.
Ideální pro kompletní skenování povrchů a kontrolu deformací, montáží, opotřebení atd.
.

Plně automatizovaná integrace na souřadnicové měřicí stroje


»  Se software Metrolog X4 pro současné CNC řízení CMM, skeneru a zpracování dat.

»  Možnost automatické kalibrace poloh skeneru na snímací hlavě.

»  Využijte snímací dotekovou sondu přímo na skeneru nebo přepínejte mezi skenerem a sondami v automatickém výměníku.

»  Kontrolujte všechny plochy dílů se skenerem Kreon s použitím snímacích hlav PH10 (T,M a MQ).

Rychlost

600,000 bodů/s

Přesnost

5μm*

Šířka laserového paprsku

150 mm*

Pokročilá rychlost skenování

»   Nižší počet potřebných tahů při skenování dílů díky šířce laserového paprsku 150 mm (Zephyr III 150).

»  Rychlejší možnost pohybu 3D skeneru zajištěná zvýšenou frekvencí.

»  Rychlost skenování 600 000 bodů za sekundu, která umožňuje rychle získat mračna bodů o vysoké hustotě.

Vysoké rozlišení a přesnost

»  2 000 bodů na řádku laserového paprsku pro vysokou úroveň rozlišení (15 µm*).

»  Optimální přesnost, dokonce i při skenování lesklých ploch, díky jemnosti modrého laseru.

»  Teplotní kompenzace 3D skeneru, pro odstranění nutnosti předehřívání a zachování konstantní přesnosti.

Univerzálnost

»  Ke skenování a dotekovému snímání současně lze použít dotekovou sondu umístěnou pod skenerem.

»  Kompatibilní s většinou souřadnicových měřicích strojů na trhu.

»  Použitelný s PH10 a automatickými výměníky (ACR3).

»  Rozšířená kompatibilita s průmyslovými roboty, měřicími rameny, optickými trackery a obráběcími stroji.

* Dle ISO 10360-8:2013, MPE (P[Size.Sph.All:Tr:ODS]): Maximální odchylka na všech měřených bodech (řežim translace).
Maximální hodnoty závisí na modelu skeneru Zephyr III.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PODLE NORMY ISO 10360-8:2013

Zephyr III 150 Zephyr III 50
Max. skenovací rychlost 600 000 bodů/s 600 000 bodů/s
MPE (P[Size.Sph.All:Tr:ODS])*¹ 14 µm 5 µm
MPL (P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]) (2σ) *² 15 µm 8 µm
MPL (P[Form.Pla.D95%:Tr:ODS]) (2σ) *³ 20 µm 10 µm
Max. šířka laserového paprsku 150 mm 50 mm
Max. frekvence 300 Hz 300 Hz
Typ laseru Blue 2M Blue 2M
Rozlišení na řádku 50 µm 15 µm
Odstupová vzdálenost 85 mm 95 mm
Zorné pole 110 mm 40 mm
Teplotní kompenzace ANO ANO

*¹ MPE (P[Size.Sph.All:Tr:ODS]): Maximum size error on all measured points (translation mode)
*² MPL (P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]): Maximum dispersion value on 95% of the measured points on a sphere (translation mode)
*³ MPL (P[Form.Pla.D95%:Tr:ODS]): Maximum dispersion value on 95% of the measured points on a plane (translation mode)