Verze V18 pro Metrolog X4 a Silma X4 přináší mimo dalších i tři nové funkce pro zlepšení výkonu, produktivity a interpretace dat.

Ultrazvuková sonda Renishaw: Měření tloušťky obrobku 

Vzhledem k rostoucí poptávce trhu po tomto typu technologie pokračuje vývoj software v integraci řešení Renishaw REVO a poskytuje mu nové funkce – nyní podporuje nejnovější ultrazvukovou sondu (RUP1) pro měření tloušťky materiálu.

Použití ultrazvuku pro jednostranné měření tloušťky má zjevné výhody oproti tradičním technikám dotykového měření u dílů, jejichž vnitřní prvky jsou obtížně přístupné. Tuto technologie je integrována nejen do SW Metrolog X4, ale také do SW Silma X4, aby naši zákazníci mohli plánovat trajektorie měření virtuálně bez fyzického využití  souřadnicového měřicího stroje.

Geometrické tolerance: Nové algoritmy pro nové scénáře 

Softwarové řešení Metrologic Group dodržuje normy pro geometrické kótování a tolerance. Ty se pravidelně vyvíjejí, takže v nich najdete nové algoritmy a kritéria výpočtu, které podporují nové scénáře, s nimiž se setkávají naši významní zákazníci.

Vylepšili jsme náš přístup pro:

– podpora symbolů CZ a SZ pro polohu/profil povrchu a rovinnosti;
– výpočet přímek a ploch ve vnější tečně materiálu (EC a GE);
– výpočet přímek v Unit Basis.

Vývoj SW Metrolog X4 a Silma X4 se v této oblasti vždy zaměřoval na zjednodušení a zlepšení interpretace, vyhodnocování a zkoumání výsledků geometrických tolerancí z  CAD modelů.

Gear Modul Automatization: Použití proměnných ke zjednodušení programů

Vývoji modulu pro měření a analýzu ozubených kol se Metrologic Group věnuje již několik let a od té doby jej pravidelně zdokonaluje podle potřeb našich zákazníků.

Tento nejnovější vývoj umožňuje používat proměnné v procesu měření ozubených kol díky vstupním datům přenášeným automatizovaným systémem. To umožňuje programátorům zjednodušit hlavní program tak, aby automaticky aktualizoval trajektorii měření a parametry analýzy.

 

a to není vše, kompletní seznámení s novými moduly, funkcemi a rozhraními zařízení naleznete v prezentaci V18GA Functions Introductions na vašem účtu na Metrologic Extranet!

Díky vaší aktivní maintenance pro SW Metrolog nebo Silma, se přihlaste se a stáhněte si svou verzi na Metrologic Extranet.

Chcete-li nám poskytnout zpětnou vazbu k V18 nebo návrhy
na budoucí vylepšení, kontaktujte nás.