Společnost Kreon uvádí na trh nový 3D skener Zephyr III 300.

Po vynikajících výsledcích skenerů Zephyr III 50 a Zephyr III 150 se k řadě Zephyr III připojuje nový skener Zephyr III 300, který díky 300mm širokému laseru slibuje výbornou produktivitu pro vaše souřadnicové měřicí stroje (CMM).

Stěžejní inovace modelu Zephyr III 300 spočívá v 300mm laserové linii, která umožňuje skenování dvojnásobnou rychlostí než u modelu Zephyr III 150. Se skenerem Zephyr III 300 se počet průchodů skenerem potřebných ke skenování stejného dílu snižuje na polovinu. Tato zvýšená rychlost znamená významnou úsporu času, zejména při kontrole velkých dílů.

Měření s velkoobjemovými souřadnicovými měřicími stroji pro kontrolu velmi velkých dílů, ať už se jedná o portálové systémy nebo systémy s horizontálním ramenem, s granitovým stolem nebo volně stojící, budou nyní ještě efektivnější ze zvýšené produktivity, kterou nabízí skener Zephyr III 300. K podpoře této maximální produktivity přispívají automatizační schopnosti skenerů řady Zephyr III, a to jak díky hardwarové kompatibilitě s automatickým zasobníkem Renishaw ACR3 a motorizovanou indexovací hlavou PH10, tak díky softwarové kompatibilitě umožňující ovládání stroje a zpracování dat v jediném softwaru.

Skener Zephyr III 300 lze používat také s měřicími rameny Kreon řad ACE, ACE+ a ONYX. Zvláště u ramen s větším rozsahem, schopných měřit a skenovat díly dlouhé až 5 m, se 300mm šířka paprsku laseru ukazuje jako obzvláště cenná.

 Pro ještě větší nebo nestandardní díly existují další techniky: skenování „leapfrog“ s přenosem pozic ramene, které zahrnuje pohyb ramene kolem měřeného dílu, nebo řešení Track Ace, které kombinuje rameno Ace s laserovým sledovacím zařízením (Laser trackerem).
 Stejně jako ostatní skenery řady Zephyr lze Zephyr III 300 použít na robotech a obráběcích strojích, což z něj činí univerzální nástroj, který zaručuje optimální výkon v různých kontextech a aplikacích.

 Zephyr III 300 je ideálním nástrojem pro 3D kontrolu nebo reverzní inženýrství velkých dílů, ať už se jedná o konstrukci nebo stylizaci dílů, výrobu v automobilovém průmyslu, údržbu železnic, výrobu z plechů např. kotlů nebo dodávky dílů pro letecký průmysl.

 Řada skenerů Zephyr III je nyní kompletní. Spolu s modely Zephyr III 50 zaměřeným na přesnost, agilním Zephyr III 150 a nyní i rychlým Zephyr III 300 poskytuje odpověď na všechny požadavky v oblasti 3D snímání a měření a uspokojí potřeby každého projektu.