UPGRADE A MODERNIZACE

UPGRADE A MODERNIZACE
SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Neměňte svůj měřicí systém:

prostě změňte způsob jeho práce !

Transformujte zastaralé zařízení na cenné aktivum.
S aktualizací softwaru a modernizací potřebných komponent souřadnicového měřicího stroje.

UPGRADE A MODERNIZACE
SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Neměňte svůj měřicí systém:

prostě změňte způsob jeho práce !

Transformujte zastaralé zařízení na cenné aktivum.
S aktualizací softwaru a modernizací potřebných komponent souřadnicového měřicího stroje.

UPGRADE A MODERNIZACE
SOUŘADNICOVÝCH
MĚŘICÍCH STROJŮ

Neměňte svůj
měřicí systém:
prostě změňte
způsob jeho práce !

Transformujte zastaralé zařízení
na cenné aktivum.
S aktualizací softwaru a modernizací potřebných komponent souřadnicového měřicího stroje.

Vylepšit nebo modernizovat?

Souřadnicový měřicí stroj (CMM) zahrnuje několik subsystémů a stav každého z nich musí být pečlivě vyhodnocen,
než navrhneme nejlepší vylepšení (upgrade) nebo modernizaci (
retrofit) pro váš konkrétní stroj.

Aktualizací softwaru CMM, je možné nahradit stávající měřicí software CMM novým i při zachováním existujícího CNC řízení měřicího stroje.
 Retrofit CMM je definován jako kompletní výměna CNC kontroléru a softwaru,
která může také zahrnovat výměnu odměřovacích pravítek, elektro instalací a dalších elektronických komponent.
 Při zvažování upgradu je software nejčastěji nástrojem, který potřebuje aktualizaci.
Na druhé straně, čím je stroj starší, tím důkladnější vylepšení nebo modernizace by měla proběhnout.

Objevte, jak by upgrade nebo retrofit CMM mohl pomoci vaší firmě zvýšit produktivitu výroby a zefektivnit proces 3D měření.

Proč a kdy modernizovat CMM?

Většina CMM jsou zpravidla využívána až do okamžiku, kdy skutečně potřebují výměnu. Aktualizace softwaru nebo modernizace může být nákladově efektivní způsob, jak čelit zastaralosti stroje a transformace k obnovení plného výkonu CMM. K upgradu softwaru obvykle dochází u CMM mladších sedmi let, zatímco na strojích starších 7 let zpravidla dochází k úplné modernizaci souřadnicového měřícího stroje.

Náklady na modernizaci CMM jsou téměř nezávislé na měřicím objemu CMM, a proto ekonomická stránka modernizace oproti nákupu nových CMM zvýhodňuje větší instalované CMM. Mnoho CMM je instalováno v měrových laboratořích a jejich demontáž a nahrazení novým CMM, je logistickou výzvou. Dále pak přerušení výrobních činností respektive kontrolních měření, mohou způsobit velké náklady a měly by být rovněž plně zohledněny v analýze nákladů na nové vs modernizované CMM.

Výhody získané modernizací CMM

  •  Zvýšíte výkon svého souřadnicového měřícího stroje a získáte rychleji výsledky 3D měření pomocí našeho jedinečného softwaru pro CMM a univerzálního CNC řízení.
  • Snížíte náklady na údržbu využitím kompletního řešení pro všechny vaše měřicí stroje. Naše řešení vám nabízí možnost využít jedné univerzální softwarové a hardwarové platformy pro všechny vaše stroje, bez ohledu na typ stroje a značku výrobce.
  • Prodloužíte životnost vašeho souřadnicového měřicího stroje  a snížíte riziko prostojů kvůli neočekávaným poruchám.
  • Získáte modernizované CMM, které udrží krok s dnešními nejnovějšími standardy v metrologii a je připravené na výzvy budoucnosti, díky pravidelným aktualizacím softwaru CMM a zkušenému týmu podpory.


Modernizace jakéhokoliv CMM
pro výkon jako u nového stroje.

Instalace nového měřicího softwaru, nebo software a hardwaru je mnohem dostupnější alternativou k nákupu nového stroje.
 Námi dodávaný software a elektronika pro CMM pomáhají obnovit výkonnost existujících souřadnicových měřící strojů na výkonové parametry nových CMM.
 Můžete se spolehnout na naše více než 20-ti leté odborné znalosti v oblasti průmyslové metrologie, a díky naší spolupráci pro svou firmu získáte partnera pro zajištění kompletní údržby a oprav CMM.
 Údržba CMM a všech vašich 3D měřicích systémů po celou dobu jejich životnosti zajišťuje trvalou návratnost investic jak pro kontrolní laboratoře,
tak pro výrobní závody.

Možné kroky modernizace CMM

A – výměna elektromotorů
B – výměna hnacích ústrojí
C –  výměna snímacích hlav odměřovaní
D – výměna odměřovacích pravítek
E – výměna rozvodů vzduchu a vzduchových ložisek
F – nahrazení stávající snímací hlavy novou hlavou nebo novým typem
snímací hlavy s možností dotekového nebo optického skenování
G- výměna originálního řízení stroje za digitální CNC řízení

Modernizace manuálních CMM

Naši technici provádějí modernizace manuálních CMM pomocí čítacích boxů ME 3008.
Před upgradem CMM zkontroluje náš technický personál spolu s operátorem původní přesnost stroje pomocí existujícího 3D měřicího softwaru. Jakmile jsou výsledky přesnosti zaznamenány jako referenční hodnoty, náš personál nainstaluje čítací box ME 3008 a provede potřebné úpravy zapojení.

Kompletní ladění CMM se následně provádí pomocí nového hardwaru, dále následuje kalibrace a kontrola přesnosti CMM. Kromě mechanických úprav lze integrovat další geometrickou kompenzaci a kalibrační korekci do software CMM. Díky této modernizaci zlepšíme původní přesnost a výkon CMM.

Modernizace řízených (CNC) CMM

Naše řešení pro modernizaci CMM a aktualizace softwaru pro 3D měření  vrátí vaše souřadnicové měřicí stroje do života. Celý proces nabízí zákazníkovi maximální záruku (upgrade CMM, aktualizace 3D softwaru, kalibrace CMM).
Na základě požadavků a v případě, že se zákazníci potýkají s mechanickým problémem se strojem, provede náš technik posouzení potřebného rozsahu oprav CMM nebo modernizace CMM. Veškeré nezbytné opravy CMM nebo výměna náhradních dílů jsou uvedeny v podrobné nabídce.
Rozsah oprav a modernizace se následně provádí po konzultaci a odsouhlasení zákazníkem.

Před zahájením upgradu CMM je možné, aby náš technik zkontroloval původní přesnost stroje společně s operátorem za pomocí existujícího 3D měřícího softwaru. Výsledky přesnosti se zaznamenají jako referenční hodnoty. Poté náš technik nahradí řízení CMM (v případě, že je třeba změnit hardware) a provede potřebné úpravy a zapojení.
Kompletní ladění CMM se provádí pomocí nového hardwaru CMM, následuje kontrola přesnosti a kalibrace CMM. CMM lze nastavit mechanicky a také integrací softwarové kompenzace do 3D měřícího softwaru. 

ZÁVAZKEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI ALWAID s.r.o. JE ZLEPŠIT VÝKON A PŘESNOST VAŠEHO SOUŘADNICOVÉHO MĚŘICÍHO STROJE

Provádíme modernizace a upgrady všech značek CMM

Provádíme modernizace a upgrady všech značek CMM

Provádíme modernizace a upgrady všech značek CMM

Zvyšte výkon vašeho
souřadnicového měřicího stroje 
i možným upgradem na pokročilé 5-osé měření
s RENISHAW REVO® a PH20™

 Při modernizaci, dodatečné montáži
nebo přidání dalšího CMM do vašeho provozu
je třeba zvážit spoustu věcí.
Naše společnost ALWAID s.r.o. je vám vždy k dispozici,
aby pomohla posoudit vaši současnou situaci a plány
do budoucna a stala vaší profesionálním partnerem
v oblasti metrologie.